Những nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc Việt

Ngày nay, với yêu cầu công trình phải An toàn – Thích nghi – Tiện ích – Bền vững. Trước những tác động của dịch bệnh và thiên tai đang diễn ra rất khắc nghiệt và lan rộng. Đòi hỏi nền kiến trúc Việt Nam nói chung và các yêu cầu về kiến trúc công

Nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc xanh tại Việt Nam

Kiến trúc xanh là một lĩnh vực kiến trúc mới chú trọng đến tính bền vững và bảo vệ môi trường. Nó là sự kết hợp của thiết kế, nghệ thuật và khoa học. Kiến trúc sư xanh là những người chịu trách nhiệm thiết kế các công trình xanh bằng các vật liệu bền

Các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc là nghiên cứu về cách con người tạo ra và sử dụng không gian. Lĩnh vực này rất rộng và đa dạng, nhưng nó có rất nhiều ứng dụng thực tế cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế. Các nghiên cứu khoa học về