Sản phẩm

Các sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi dành sự tập trung vào các vấn đề chuyên môn và xác định nhiệm vụ trọng tâm khi giải quyết công việc.

Tư vấn

 • Xác định nhu cầu và định hướng phù hợp theo ý muốn của khách hàng
 • Đối chiếu chỉ tiêu và pháp lý/quy định hiện hành
 • Lựa chọn phương án đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết
 • Triển khai dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư

Thiết kế

 • Đề xuất giải pháp và phương án phù hợp theo mục tiêu đã xác định
 • Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng thiết kế (bao gồm 4 tiêu chí: Kỹ thuật; Tiện nghi; Thẩm mỹ; và, Kinh tế)
 • Đáp ứng yêu cầu về hồ sơ (Concept; TKCS; TKKT; TKKTTC; và, TKTT)
 • Giám sát tác giả nhằm đảm bảo thi công xây dựng công trình đúng tinh thần thiết kế

Xây dựng

 • Thực hiện đúng yêu cầu của thiết kế
 • Thi công đúng quy trình kỹ thuật xây dựng
 • Đề xuất và lựa chọn vật tư xây dựng phù hợp (trừ trường hợp có chỉ định sẵn)
 • Bảo hành bảo trì công trình (từ 3 đến 5 năm, theo từng hạng mục)

Trang trí

 • Hoàn tất công đoạn đầu tư, đưa hoạt động vào công trình (bao gồm: Vật dụng, Thiết bị, Cây xanh, Ánh sáng, …)
 • Đảm bảo chức năng và hiệu quả sử dụng của công trình
 • Đảm bảo tiện nghi và phong cách phù hợp với đối tượng sử dụng công trình