Tối ưu hiệu quả đầu tư

  • Phương án đầu tư
  • Lập Dự án / Báo cáo KTKT
  • Quản lý Dự án đầu tư
  • Giám sát chất lượng công trình
Liên hệ tư vấn

Kiểm tra giấy tờ pháp lý của căn nhà

Dù bạn có biết rõ về căn nhà của mình thì cũng cần phải kiểm tra một cách cẩn thận về pháp lý cũng như các nghĩa vụ tài chính với nhà nước trước khi tiến hành các thủ tục xây dựng

Xác định mục tiêu và thiết kế sơ bộ

Xác định rõ nhu cầu, yêu cầu và quy mô sử dụng để đảm bảo đã đáp ứng đúng nhu cầu của gia chủ. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các mặt bằng bố trí hoặc thiết kế sơ bộ. (Yêu cầu cao thì nên thực hiện Concept)

Xin phép xây dựng

Căn cứ vào pháp lý, quy mô và mục đích sử dụng để xác định thủ tục cần thiết để xin phép xây dựng cho công trình

Thiết kế và dự toán

Dựa vào bản vẽ cấp phép, quý vị nên triển khai hồ sơ thiết kế với các chi tiết và tính toán kinh phí đầy đủ nhất có thể

Chuẩn bị tài chính

Kế hoạch tài chính và đảm bảo dòng tiền là cách của người am hiểu về tài chính. Để an toàn thì tốt nhất nên dự phòng sẵn nguồn tài chính đầy đủ theo dự toán

Lựa chọn hợp đồng giao thầu

Cuối cùng là lựa chọn mô hình quản lý dự án và đơn vị thực hiện công việc liên quan.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng công trình, về nguyên tắc sẽ cần có ba đơn vị sau đây: (1) Quản lý dự án; (2) Thi công xây dựng; và, (3) Giám sát chất lượng

Tùy phương thức giao thầu mà nội dung chi tiết của hợp đồng sẽ khác nhau.