14 quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Theo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng. Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng mới hoặc soát xét, sửa đổi. Ban hành các quy chuẩn, chuyển Bộ KH&CN công bố các tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm. Hiệu

Quy chuẩn về lắp đặt thiết bị nâng trong xây dựng

Theo tiểu mục 2.4 mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng. Được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy định về quy chuẩn lắp đặt thiết bị nâng trong xây dựng như sau: -Thiết bị nâng cố định được lắp đặt phải đáp ứng các

Quy chuẩn là gì và một số quy định về quy chuẩn

Hiện nay, để có một sản phẩm hay dịch vụ đạt được tiêu chuẩn về chất lượng hay số lượng thì bắt buộc phải có một mức tiêu chuẩn để làm ranh giới định hình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết được quy chuẩn là gì và một số quy định về quy