Từ một nhóm kiến trúc sư “còm” sống với nghề thiết kế, A.com từng bước xây dựng lực lượng và các quy trình làm việc. Chúng tôi luôn tâm niệm hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tổ chức để hoàn thiện công trình cho khách hàng của mình.

Hoàn thiện và toàn diện (Complete) là mục tiêu, Kiến trúc và Xây dựng là lĩnh vực hoạt động của COM.

Nhóm kiến trúc sư và sinh viên đam mê kiến trúc cùng nghiên cứu, tham gia các cuộc thi thiết kế do Kts Phan Hùng Hưng dẫn đầu

1999

Nhóm Lib.A thành lập tại 11 Tú Xương, Quận 3

2001

Lib.A tham gia và trở thành Công ty con của AA Corporation (Bây giờ là Lib.A Hùng Hưng). Nhóm còn lại đổi tên thành A.com

2003

Thành lập pháp nhân Công ty: COM. A&C

2005

Thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng. Tổng Đại lý gạch beton siêu nhẹ AAC tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

2017