Kiến trúc xanh là một lĩnh vực kiến trúc mới chú trọng đến tính bền vững và bảo vệ môi trường. Nó là sự kết hợp của thiết kế, nghệ thuật và khoa học.

Kiến trúc sư xanh là những người chịu trách nhiệm thiết kế các công trình xanh bằng các vật liệu bền vững như sơn thân thiện với môi trường, vật liệu tái chế và vật liệu xây dựng tự nhiên.

Khi ngành công trình xanh đã phát triển trong những năm gần đây, nhu cầu ngày càng tăng đối với các kiến trúc sư xanh để cung cấp các nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc xanh.

Các khái niệm và tiêu chí “kiến trúc xanh” của nước ngoài

Kiến trúc xanh là một cách tiếp cận thiết kế tích hợp tính bền vững của môi trường với nhu cầu của con người. Đây là một cách tiếp cận sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên và tái tạo trong việc xây dựng các tòa nhà, công trình kiến trúc và cảnh quan.

Kiến trúc xanh đã là trọng tâm nghiên cứu từ những năm 1970. Có nhiều tiêu chí khác nhau về kiến trúc xanh, nhưng hầu hết đều xoay quanh việc sử dụng vật liệu ít độc hại và sử dụng hiệu quả năng lượng để làm cho các công trình bền vững hơn.

Những yếu tố quyết định mô hình kiến trúc xanh là gì?

Kiến trúc xanh là một cách tiếp cận thiết kế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường xây dựng lên môi trường tự nhiên. Kiến trúc xanh đã có từ nhiều năm nhưng vẫn còn sơ khai và nó vẫn chưa phải là xu hướng chủ đạo.

Các yếu tố quyết định mô hình kiến trúc xanh rất nhiều, bao gồm:

– Loại vật liệu xây dựng được sử dụng

– Các nguyên tắc thiết kế được sử dụng

– Quy trình được sử dụng để phát triển thiết kế

– Vị trí của tòa nhà