Quy trình thiết kế công trình xây dựng Chuẩn 2020

Quy trình thiết kế công trình xây dựng là một phần quan trọng giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ và tuân thủ theo các quy định về Quản lý dự án xây dựng ( tại điều 6 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) Để tiến hành việc xây dựng một công trình (công trình dân dụng), cần

6 yêu cầu cơ bản trong thi công xây dựng công trình

Để tiến hành các hoạt động thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Xây dựng. Luật Xây dựng 2014, quy định chi tiết về yêu cầu đối với thi công xây dựng. Theo Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng

Quản lý thi công xây dựng công trình: Quy trình & Giải pháp

Quản lý thi công là gì? Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP nêu rõ.  Quản lý thi công xây dựng công trình là sự tham gia quản lý của các chủ thể thực hiện hoạt động xây dựng. Theo quy định của Nghị định 06/2021 & pháp luật khác có liên quan để