Chúng tôi dành sự tập trung vào các vấn đề chuyên môn và xác định nhiệm vụ trọng tâm khi giải quyết công việc.

Tư vấn

 • Xác định nhu cầu và định hướng phù hợp theo ý muốn của khách hàng
 • Đối chiếu chỉ tiêu và pháp lý/quy định hiện hành
 • Lựa chọn phương án đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết
 • Triển khai dự án, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư

Thiết kế

 • Đề xuất giải pháp và phương án phù hợp theo mục tiêu đã xác định
 • Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng thiết kế (bao gồm 4 tiêu chí: Kỹ thuật; Tiện nghi; Thẩm mỹ; và, Kinh tế)
 • Đáp ứng yêu cầu về hồ sơ (Concept; TKCS; TKKT; TKKTTC; và, TKTT)
 • Giám sát tác giả nhằm đảm bảo thi công xây dựng công trình đúng tinh thần thiết kế

Xây dựng

 • Thực hiện đúng yêu cầu của thiết kế
 • Thi công đúng quy trình kỹ thuật xây dựng
 • Đề xuất và lựa chọn vật tư xây dựng phù hợp (trừ trường hợp có chỉ định sẵn)
 • Bảo hành bảo trì công trình (từ 3 đến 5 năm, theo từng hạng mục)

Trang trí

 • Hoàn tất công đoạn đầu tư, đưa hoạt động vào công trình (bao gồm: Vật dụng, Thiết bị, Cây xanh, Ánh sáng, …)
 • Đảm bảo chức năng và hiệu quả sử dụng của công trình
 • Đảm bảo tiện nghi và phong cách phù hợp với đối tượng sử dụng công trình