Theo tiểu mục 2.4 mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng. Được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD quy định về quy chuẩn lắp đặt thiết bị nâng trong xây dựng như sau:

-Thiết bị nâng cố định được lắp đặt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Không bị dịch chuyển vị trí do tác động của vật nâng. Do rung động hoặc các ảnh hưởng khác;

+ Người vận hành không bị ở trong tình trạng (hoặc vị trí) nguy hiểm. Do vật nâng, cáp hoặc tang cuốn cáp;

+ Người vận hành có thể quan sát được toàn bộ khu vực hoạt động của thiết bị nâng. Và khu vực lân cận hoặc có thể liên lạc được với các vị trí nhận. Hoặc dỡ tải bằng điện thoại.  Bằng tín hiệu hoặc bằng các phương pháp liên lạc phù hợp khác

– Khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa phần chuyển động của thiết bị nâng. Hoặc vật nâng được quy định như sau:

+ Đối với các vật cố định ở không gian xung quanh (như tường, cột): 70 cm;

+ Đối với đường dây dẫn điện: Theo quy định của QCVN 01:2020/BCT.

– Phải kiểm tra, tính toán KNCL và ổn định của thiết bị nâng. Với tải trọng gió tại khu vực lắp đặt thiết bị.

– Không được thay đổi về cấu trúc hoặc sửa chữa bất cứ bộ phận nào của thiết bị nâng. Mà không được chấp thuận và giám sát bởi người có thẩm quyền.

Các thay đổi phải được thử nghiệm hoặc kiểm định an toàn theo quy định. (đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ).

CHÚ THÍCH: Người có thẩm quyền là người thiết kế thiết bị nâng hoặc người được giao nhiệm vụ của nhà sản xuất (hoặc cung cấp).

Hoặc người quản lý máy, thiết bị thi công (hoặc quản lý an toàn) của nhà thầu. Và người giám sát xây dựng của chủ đầu tư (hoặc tổng thầu EPC) được đào tạo về máy xây dựng.