Dự án Acom Homes

0 Lượt xem
  • Tên dự án: Nhà vườn
  • Vị trí: Ho Chi Minh City

Mô tả dự án

Công trình xây dựng từ thùng Containers cũ, có bổ sung và hoàn chỉnh theo nhu cầu sử dụng