Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào, vì ông ta khó khăn với cấp dưới lắm, lại thuộc hạng “Trên đội dưới đạp” nghĩa là nâng bi cấp trên và đì cấp dưới nên nhiều người ghét mà chẳng ai dám tỏ ra ngoài mặt.
Cô thứ nhất nói:
– Hôm trước tớ dùng băng keo loại rất dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên, mà không biết đứa nào chơi.
Cô thứ hai phụ hoạ:
– Ừ, có lần thấy trong ngăn kéo của sếp có mấy bao cao su dấu tuốt dưới đáy, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại y nguyên trong ngăn kéo cho sếp. Thế nào sếp đi chơi bậy bạ cũng có ngày bể ống khói.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì, ngất xỉu lăn quay ra sàn nhà. Hai cô kia phải kêu Ambulance chở đi nhà thương gấp.
Bác sĩ khám xong, hớn hở nói:
– Cô đã có thai. Xin chúc mừng..
-ST-